Petr Bajger
restaurování
    
Copyright © 2012 by Petr Bajger  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: petrbajger@seznam.cz
Nástěnný dvouplamenný svícen s plastikou anděla držícího květ, Německo, Míšeň, po r. 1850
 
Úvod 
Curriculum vitae 
Ukázky restaurování
Kontakt

Opravy stylového nábytku

 

- druhé rokoko. Porcelán malovaný, glazovaný, zlacený, tělo a ramena svícnu zdobeny bohatými květinovými nálepy, značeno modře podglazurně míšeňskou značkou. 

Stav před restaurováním: nános nečistoty, potřísněný kapajícími svíčkami, přes 50 chybějících částí vegetativních ornamentů, převážně zakončení lístků, nad kolenem ulomená a chybějící pravá noha andělíčka, ulomené      a chybějící dva prsty na levé noze, 2x ulomená a chybějící rokoková rokaj.

 
Před restaurováním Před restaurováním Před restaurováním Před restaurováním - detail, zlomené lístky Před restaurováním - detail, zlomené lístky Před restaurováním - detail, zlomené lístky Před restaurováním - detail, zlomené lístky
Před restaurováním - detail, zlomené lístky Před restaurováním - detail, zlomené lístky Před restaurováním - detail, zlomené lístky Před restaurováním - detail, zlomená rokaj Před restaurováním - detail, zlomená rokaj Před restaurováním - detail, zlomená nožka Před restaurováním - detail, zlomená rokaj
Před restaurováním:
Průběh:
Po restaurování: