SEO
Úvod
Curriculum vitae 
Opravy stylového nábytku

 

    
Petr Bajger
Záměr činnosti:
Copyright © 2012 by Petr Bajger  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: petrbajger@seznam.cz
restaurování
Vítejte a seznamte se s mou prací.
 Nabízím restaurování starožitných předmětů, obrazů, plastik, porcelánu, sběratelských předmětů denní potřeby s umělecko-řemeslnou hodnotou, historických zbraní, hodinových skříněk, nábytkových solitérů.

Viz Ukázky restaurování.

 Nabízím opravy poškození nového luxusního stylového nábytku, vzniklé běžným používáním, opravy kožených sedacích souprav. Viz Opravy stylového nábytku.

  • - komplexní posouzení předmětu, exponátu
  • - stanovení rozsahu poškození a postupu restaurování, opravy
  • - při restaurování kladen důraz na maximální možné zachování starožitného vzhledu, zachování co nejvíce původního materiálu, minimální nahrazení novými díly, ponechání drobných poškození pro zachování maximální autenticity, zachování historického vzhledu předmětu
  • - průběžná dokumentace
  • - vypracování podrobné restaurátorské zprávy s fotodokumentací
  •  
     
    Ukázky restaurování